Hållbarhet på Hotell Kristina

Hållbarhet

Hotell Kristina är ett ”Art-eco” hotell där kultur och hållbarhet löper som en röd tråd genom hela anläggningen.

Vinnare Ekoutmaningen 2018, (för andra gången vi vann även 2015!)
Ekoutmaningen ska bidra till ett ökat utbud och konsumtion av ekologiska, miljömärkta, klimatsmarta och etiska livsmedel i båda offentliga och privata miljöer. Ekoutmaningen startades i Sigtuna 2014 av Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Sigtuna kommun. Syftet är att det synliggöra det ekologiska utbudet i restauranger och caféer samt i kommunens livsmedelsbutiker. 
- Anledningen till att Hotell Kristina strävar efter att ha en stor andel ekologiskt är att vi vill servera våra gäster råvaror som vi är stolta över. Vi vill inte att våra gäster och vår personal ska äta besprutad mat, vi vill vara säkra på att det kött som vi serverar är från djur som hanteras med omtanke och respekt, vi värnar också om haven och har bara MSC-märkt fisk på menyn säger Pernilla Olsen, VD och ägare.

Dubbla KRAV-märken
- Vi började redan för snart 20 år sedan med ekologiskt och närproducerat. Sedan ett par år tillbaka har vi t o m dubbla KRAV-märken, vilket innebär att minst 50% av allt du äter och dricker hos oss är ekologiskt. Men vi nöjer oss inte med det utan strävar hela tiden efter att inhandla mer ekologiska råvaror. I dagsläget är hela 68% av allt vi serverar ekologiskt vilket vi är oerhört glada och stolta över, säger Tobias Strömberg, köksmästare på Hotell Kristina.

SVANEN-märkt hotell
Hotell Kristina är SVANEN-märkt sedan 2010,  som exempel kan vi nämna att vi använder enbart grön el och våra gäster kan ladda sin elbil hos oss.

Egen bikupa
Vi har egen bikupa! Sigtuna, hemkommun åt Stockholm Arlanda Airport, har fått ett nytt rekordtillskott av besökare. Som Sveriges fjärde största hotell- och konferensdestination checkar nu besöksnäringen in ytterligare 300 000 nya bi-gäster i våra första 12 bikupor fördelade på 10 aktörer, varav Hotell Kristina är en. Tillsammans med det lokala företaget Biman skapas nu en rikare flora och lokalt producerad honung.

Klimatkompenserar
Vi har, gemensamt med övriga hotell, gjort Sigtuna till en klimatnetural destination i april 2010. Vi kompenserar för våra koldioxidutsläpp. Under 2016 kompenserade vi 30 ton koldioxid genom trädplantering i Malawi tillsammans med småbrukare. Förutom klimatnytta bidrar detta till sociala värden och värdefulla ekosystemtjänster. 2017 gick vår klimatkompensering till organistionen "Fly green fund" som driver utvecklingen mot fossilfritt flygbränsle! Klicka här för mer information om Fly green fund.

Hållbarhetskalender
Hotell Kristinas hållbarhetsgrupp har tagit fram en hållbarhetskalender som visar på vilket område inom hållbarhet som vi lägger extra krut på varje månad. Som exempel kan nämnas vattenförbrukning, matsvinn och skräpplockardagar!

Social Utmärkelse
Vi erhöll Sigtuna Kommuns "Sociala utmärkelse 2015”. Nomineringen till utmärkelsen lyder så här fint: "Hotell Kristina har sedan flera år på ett omsorgsfullt sätt arbetat med praktikanter från både Arlandagymnasiet och Sigtuna kommuns vuxenutbildning. Eleverna känner sig välkomna, får under positiva former utvecklas och tillägna sig kunskap inom sitt framtida yrke. Flera elever har senare fått anställning inom företaget. Hotell Kristina engagerar sig i en rad frågor och är en aktiv aktör i Sigtuna kommun. Deras intresse för samhället runt om dem inspirerar andra till ökat socialt ansvarstagande.” Vi är så glada och stolta över utmärkelsen, tack alla duktiga medarbetare som gjort detta möjligt!

Laddstolpe
Självklart kan du även ladda din elbil på vår parkering.

Vårt miljöarbete i vardagen
Vi på Hotell Kristina har alltid miljön i åtanke och gör vårt bästa för att påverka miljön så lite som möjligt. Vi arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen och för att främja miljövänliga åtgärder. Vi väger och komposterar vårt köksavfall och ställer höga miljökrav på våra leverantörer och vi nyttjar enbart miljömärkta produkter vid tvätt och städning. Vi accepterar inte palmolja i några produkter och serverar enbart ekologiskt vin

Hållbarhetskalendern
hållbarhetskalendern

 

Nyhetsbrev


You are now subscribed