Vad tycker våra gäster?

Vi ligger 1:a på Tripadvisor bland hotellen i 
Sigtuna stad!
Gå gärna in och läs vad våra gäster tycker
om oss,
och skriv gärna ett eget omdöme!
Klicka in här!